Regulamin Weekend z makramą

REGULAMIN WYJAZDU 

Weekend z makramą 

Kobiecy Krąg

 

§1

 

Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Weekendzie z makramą - Kobiecy Krąg zwanym dalej Wyjazdem, który odbywa się w terminie od 14.01.2022 do 16.01.2022 w Agroturystyce „Dzikie Róże” – Janice 34, 56-623, zwanym dalej Agroturystyką

 

§2

 

 1. Organizatorem Wyjazdu jest Ryszard Kasprzyk Sznurek ul. Młodzieżowa 24, 44-373 Wodzisław Śląski e-mail: kontakt@mariamakrama.pl, zwany dalej: Organizatorem.
 2. Osobą reprezentującą Organizatora jest Magdalena Kasprzyk tel. 695 485 976 zwana dalej Osobą Odpowiedzialną.
 3. Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie,  zwane Uczestnikiem.
 4. Osoba Odpowiedzialna wraz z Organizatorem ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości na Wyjazd.
 5. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na Wyjazd, bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:
 • braku miejsc przeznaczonych na Wyjazd,
 • braku terminowej opłaty za Wyjazd przez Uczestnika

 

 

 

§3

 

Zgłoszenie Uczestnika na Wyjazd następuje poprzez rezerwację na stronie www.mariamakrama.pl i wpłatę zadatku w kwocie 349 zł

 

Rezerwacji miejsc można dokonać na stronie www.mariamakrama.pl w zakładce warsztaty.

 

Rezerwacja miejsca i dokonanie przelewu oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zgadza się z niniejszym regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej Organizatora, warunkami lokalowo-miejscowymi Agroturystyki, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje.

 

Informacje o Agroturystyce: www.dzikieroze.pl

 

Opłata za Wyjazd wynosi 1349 zł

 

Uczestnik wnosi opłatę za Wyjazd w trzech ratach:

 1. wpłata zadatku w kwocie 349 zł w dniu rezerwacji miejsca przez stronę www.mariamakrama.pl
 2. Wpłata I części w kwocie 500 zł do 10 grudnia 2022
 3. Wpłata II części w kwocie 500 zł do 10 stycznia 2022

 

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za Wyjazd do dnia 10.01.2022

 

Wpłat należy dokonywać na konto Ryszard Kasprzyk Sznurek nr rachunku 70 1050 1403 1000 0097 2447 1967 w tytule przelewu wpisując: Warsztaty Janice

W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu z przyczyn obiektywnych należy powiadomić Magdalenę Kasprzyk nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu tj. Do 30.12.2021 w przeciwnym razie deklarujący traci 100% wpłat.

 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu zadatek nie zostaje zwrócony, chyba że Uczestnik znajdzie zastępstwo na swoje miejsce.

 

 

§4

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu.
 2. W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.

 

 

§5

 

 1. W ramach opłaty za Wyjazd uczestnik ma zagwarantowane:
 • Pełne wyżywienie wegetariańskie (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę),
 • Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych.
 • Udział w warsztacie makramowym wraz z wszystkimi materiałami,
 • Udział w warsztacie biżuterii wraz z wszystkimi materiałami,
 • Udział w koncercie gongów,
 • Dostęp do sauny,
 • Codzienną praktykę jogi z instruktorem
 1. Opłata za wyjazd nie obejmuje dojazdu na miejsce spotkania czyli Janice 34, Dzikie Róże.

 

 

§9

 

Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd.

 

 

§10

 

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących na instagramie, Facebooku i stronie internetowej www.mariamakrama.pl

 

 

§11

 

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

 

§12

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu.

 

§13

 

W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl